ความคืบหน้าโครงการ เดอะทัชเฮ้าส์
พิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคลฤกษ์ เดอะทัชเฮ้าส์